Blog o sztuce porozumiewania się

Bo dobra komunikacja to podstawa zdrowych relacji.

Bo zawsze warto rozmawiać.


Dlaczego warto mediować?

„Mediacja – to nic nie kosztuje”, to projekt upowszechniania mediacji prowadzony przez sądy w Opolu w 2013 roku, który miał na celu pokazanie korzyści płynących z mediacji. (więcej…)

Czy konflikt to coś złego?

Czy konflikt to coś złego?

Konflikt przebiega mniej więcej w takim cyklu:

  1. czujemy, że coś jest „nie tak”, wyczuwalne jest napięcie
  2. występują wzajemne zarzuty, oceny, negatywne uwagi czy wręcz wrogość
  3. kulminacja – czas rozładowania napięcia, konfrontacja lub awantura
  4. wyciszenie, uspokojenie i próba nawiązania porozumienia, rozwiązania konfliktu

(więcej…)

Źle się dzieje, gdy….

Źle się dzieje, gdy….

W artykule Jeźdźcy apokalipsy  opisywałam cztery zjawiska zachodzące w związku, które niezbyt dobrze mu wróżą. Te cztery czynniki, stanowią wg J. Gottmana, autora książki pt: „Siedem zasad udanego małżeństwa” jeden z kilku symptomów, na podstawie których wnioskuje on czy dana para przetrwa jako małżeństwo, czy związek się rozpadnie. (więcej…)

O konfliktach – trochę teorii…

O konfliktach – trochę teorii…

O konflikcie mówimy wówczas, gdy dwie lub więcej osób wzajemnie od siebie zależnych, spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice potrzeb / zagrożenia zasobów lub istotnych wartości i podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić. (więcej…)

Zacznij od siebie.

Zacznij od siebie.

Zapewniam Cię, że jedyne, co tak naprawdę możesz zrobić, to zacząć od siebie.

Nikt nie da Ci cudownej recepty jak zmienić zachowanie partnera. Nie pomoże terapia małżeńska, mediacja rodzinna czy inne formy pomocy, jeśli partner nie chce w tym uczestniczyć, brać na siebie odpowiedzialności za to, co się dzieje ani decydować się na zmianę swojego zachowania. (więcej…)