Blog o sztuce porozumiewania się

Bo dobra komunikacja to podstawa zdrowych relacji.

Bo zawsze warto rozmawiać.


Czy konflikt to coś złego?

Czy konflikt to coś złego?

Konflikt przebiega mniej więcej w takim cyklu:

  1. czujemy, że coś jest „nie tak”, wyczuwalne jest napięcie
  2. występują wzajemne zarzuty, oceny, negatywne uwagi czy wręcz wrogość
  3. kulminacja – czas rozładowania napięcia, konfrontacja lub awantura
  4. wyciszenie, uspokojenie i próba nawiązania porozumienia, rozwiązania konfliktu

(więcej…)