Blog o sztuce porozumiewania się

Bo dobra komunikacja to podstawa zdrowych relacji.

Bo zawsze warto rozmawiać.


Co ja czuję???

Co ja czuję???

M. Rosenberg nazwał opracowaną przez siebie metodę rozwiązywania konfliktów „Nonviolent Communication” (NVC). W języku polskim nie ma dobrego tłumaczenia oddającego znaczenie tego określenia. (więcej…)